Το 75% της επιφάνειας της γης καλύπτεται από νερό. Το 97,5% αυτής της ποσότητας νερού αντιστοιχεί στο αλμυρό νερό των ωκεανών.

Από το υπόλοιπο 2,5%, μόνο το 0,3% απαντάται σε ποτάμια και λίμνες.

Ο άνθρωπος έχει πρόσβαση και μπορεί να χρησιμοποιήσει λιγότερο από το 1% της ποσότητας των επιφανειακών και υπογείων γλυκών υδάτων του πλανήτη μας.

Τα υπόγεια ύδατα αντιστοιχούν στο 98% του προσβάσιμου γλυκού νερού.

Προμηθεύουν το 50% του πόσιμου νερού, και καλύπτουν το 40% της κατανάλωσης για εργοστασιακή και το 20% για αγροτική χρήση.

Έχει υπολογιστεί ότι για την κάλυψη των βασικών αναγκών ενός ανθρώπου χρειάζονται 20-50 λίτρα καθαρού νερού καθημερινά.

Το νερό στον αναπτυσόμενο κόσμο

Ένα παιδί που γεννιέται σε κάποιο μέρος του ανεπτυγμένου κόσμου, καταναλώνει 30 με 50 φορές την ποσότητα που καταναλώνει ένα παιδί που γεννιέται σε κάποιο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Ανάλογα με τις πηγές, περίπου 2 με 3 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται με τη ελλιπή πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές νερό. Οι ίδιοι λόγοι οδηγούν στο νοσοκομείο περίπου το 68% του συνόλου των ατόμων που νοσηλεύονται κάθε χρόνο παγκοσμίως.