Συχνά με ρωτούν αν χρειάζονται φίλτρα νερού όταν η εταιρία ύδρευσης διαβεβαιώνει ότι παρέχει πόσιμο νερό; Η απάντηση είναι κατηγορηματικά ναι, διότι κατά την διάρκεια του ταξιδιού που κάνει το νερό μέχρι να φτάσει τελικά στη βρύση μας, συλλέγει διάφορους ρυπαντές όπως άμμο, λάσπη, βακτηρίδια, ιούς, επικίνδυνες χημικές ουσίες όπως αμίαντο, φυτοφάρμακα, λιπάσματα και πολλά άλλα καθώς το νερό είναι ο “απόλυτος διαλύτης”.

Δεν φροντίζει για την καταλληλότητά του νερού η εταιρία ύδρευσης;

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για  την παροχή καθαρού νερού και κατάλληλου προς πόση, δηλαδή απαλλαγμένου από ανεπιθύμητες ουσίες και χλωριωμένου για την καταστροφή βακτηρίων και των ιών.

Μετά τον αρχικό καθαρισμό και έλεγχο του νερού από την δημόσια ή ιδιωτική εταιρία ύδρευσης, το νερό ταξιδεύει μέσα σε δίκτυα σωληνώσεων όπου δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η επιβάρυνσή του σε λάσπη, σκουριές (από οξειδώσεις), σε επικίνδυνα μέταλλα όπως ο μόλυβδος (από τις συγκολλήσεις των εσωτερικών χάλκινων δικτύων), ο αμίαντος (από τα κεντρικά δίκτυα αμιαντοτσιμέντιου) και γενικότερα από τα υλικά που αποκολλιούνται από τις σωληνώσεις με την πάροδο του χρόνου.

Εξάλλου οι τακτικοί έλεγχοι που γίνονται στα δημόσια δίκτυα δεν  λαμβάνουν υπ’ όψιν τους ρύπους που αναμιγνύονται με το νερό κατά την διάρκεια παραμονής και διέλευσης από τις εσωτερικές μας υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθώς το πεδίο ευθύνης τους σταματά στο φρεάτιο του υδρομετρητή μας.

Παλαιές υδραυλικές εγκαταστάσεις από σιδηροσωλήνες ή χαλκοσωλήνες με κολλήσεις μολύβδου, είναι φυσικό επακόλουθο να τροφοδοτούν τα ποτήρια μας με χημικές ενώσεις και στοιχεία που αποκολλιούνται ή διεισδύουν στο νερό λόγο των διαρροών που παρουσιάζονται  ή και κατά την επισκευή βλαβών από τον υδραυλικό μας .

Προκύπτει επομένως η ανάγκη χρήσης φίλτρων νερού για τον καθαρισμό του ποσίμου  νερού στο σημείο χρήσης του για λόγους :

  • αισθητικής, με την αφαίρεση σκουριάς, βρωμιάς και άλλων αιωρουμένων, την αφαίρεση της δυσάρεστων οσμών και επιγεύσεων και του χλωρίου, που κάνουν δυσάρεστη την κατανάλωση νερού βρύσης.
  • υγιεινής, με την αφαίρεση πτητικών οργανικών ουσιών (εντομοκτόνων, παρασιτοκτόνων), επικίνδυνων μετάλλων (μολύβδου, ινών αμιάντου κλπ), υποπροϊόντων εξαιτίας της αντίδρασης του χλωρίου με οργανικές ενώσεις (αλογονωμένοι  υδρογονάνθρακες), μικροβίων, ιών, πιθανόν ακόμη και ραδιενεργών σωματιδίων.

Φίλτρα νερού – Ποιότητα

Σχετικά με την ποιότητα των φίλτρων που θα επιλέξετε θα βρείτε αναφορές σε πολλά άρθρα μας. Εδώ θα κάνω μόνο μια σημαντική επισήμανση καθώς στην Ελλάδα τα ο κρατικός μηχανισμός δεν ελέγχει την παραγωγή και εμπορεία στον κλάδο αυτό επαρκώς με αποτέλεσμα να επικρατεί αναρχία και παραπληροφόρηση σε αυτό το ευαίσθητο τομέα.

Ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα είναι αρκετό στις περισσότερες περιπτώσεις για να αφαιρέσουμε το χλώριο και τους περισσότερους ρύπους των δικτύων ύδρευσης και κυρίως να έχουμε εμείς τον απόλυτο έλεγχο της ποιότητας του νερού που πίνουμε καθημερινά.

Ιδιαίτερη προσοχή όμως θα πρέπει να δώσουμε στην ποιότητα και τις πιστοποιήσεις των φίλτρων νερού που επιλέγουμε καθώς και στην αξιοπιστία του κατασκευαστή. Θα πρέπει να ζητούμε πάντα γραπτές και δημοσιευμένες πιστοποιήσεις.

Επίσης να κάνουμε έρευνα εάν πωλούνται τα ανταλλακτικά φίλτρα σε άλλες χώρες με αυστηρούς εποπτικούς μηχανισμούς όπως η Αμερική (NSF, FDA) η Αγγλία (WRAS) ώστε να μην πέσουμε στην κλασική παγίδα κάποιου έξυπνου πωλητή, με εντυπωσιακό αλλά και συνάμα παραπλανητικό φυλλάδιο.

Εν ανάγκη είναι καλύτερο να πίνετε εμφιαλωμένο νερό, παρά να επιλέξετε να σας προστατεύουν φίλτρα νερού αγνώστου προέλευσης και απόδοσης χωρίς πιστοποιήσεις για την ποιότητα κατασκευής του.
Δεν θέλετε δημιουργήσετε μια εστία μεγάλης συσσώρευσης μικροβίων και ρύπων δίπλα στην βρύση σας.
Αν σπάσει κάποια στιγμή και περάσουν όλα αυτά σε ένα ποτήρι, οι συνέπειες μπορεί να είναι ανυπολόγιστες και στην Ελλάδα δεν βρίσκεις το δίκαιο σου ποτέ.