Μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου νερού θα κάνουμε υποχρεωτικά όταν θέλουμε να καταναλώσουμε νερό από άγνωστων χαρακτηριστικών πηγή πχ. μια γεώτρηση. Επίσης όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το νερό αυτό για παραγωγή προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σε τακτική βάση σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εταιρίες υδροδότησης ΔΕΥΑ, και γενικά σε πηγές με μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά, πηγάδια, και ατμοσφαιρικές δεξαμενές αποθήκευσης νερού με βάση την Ελληνική νομοθεσία και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.

Από την 25ετή εμπειρία μου στο πεδίο στην Ελληνική επικράτεια έχω να επισημάνω ότι σε γεωτρήσεις κατοικημένων περιοχών, η πιθανότητα να είναι επιμολυσμένη ξεπερνά το 90%.

Ακόμα και σε χλωριωμένα δίκτυα πόλης με σταθερά καλά επίπεδα χλωρίωσης, εάν δεν υπάρχει συνεχής χρήση νερού (εποχιακή λειτουργία, εξοχικά κλπ.) η πιθανότητα μικροβιακής επιμόλυνσης αργά η γρήγορα είναι κατά 99% πιθανή.

Μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου νερού – Γενικές Οδηγίες

  1. Αγοράστε από φαρμακείο έναν ουροσυλλέκτη 24ώρου (2-2,5 L).
  2. Αφήστε το νερό να τρέξει για 5 λεπτά.
  3. Γεμίστε τον ουροσυλλέκτη προσέχοντας ιδιαίτερα τα ακόλουθα:

     ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ.
     ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (π.χ. ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ).
     ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΙ ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ (ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΙΡΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ).

  1. Σφραγίστε καλά το πώμα.
  2. Μεταφέρετε το δείγμα εντός 24ώρου στο εργαστήριο με τη χρήση φορητού ψυγείου με παγοκύστες. Το δείγμα μπορεί επίσης να φυλαχθεί (max. 24 ώρες) στη συντήρηση κοινού οικιακού ψυγείου (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗ).

Μικροβιολογική ανάλυση νερού – Ειδικές Οδηγίες

Μη συλλέγετε δείγματα για μικροβιολογική εξέταση από σημεία πόσης που δεν χρησιμοποιούνται τακτικά ή σχεδόν ποτέ.
Αν η βρύση που επιλέχθηκε ως σημείο δειγματοληψίας διαθέτει σήτα, αφαιρέστε την πριν την ανοίξετε και αφήσετε το νερό να τρέξει 2-3 λεπτά σε πλήρη ροή.
Αν υπάρχουν υποψίες επιμόλυνσης του νερού από το σημείο δειγματοληψίας, χρησιμοποιείστε καθαρό (λευκό) οινόπνευμα, ξεπλύνετε την περιοχή του σημείου αφήνοντας πέντε λεπτά να εξατμιστεί το οινόπνευμα και συλλέξτε το δείγμα.