.Οι συσκευές για αποσιδήρωση και απομαγγανίωση (φίλτρα brim) όπως μαρτυρά και η έκφραση αφαιρούν το σίδηρο και το μαγγάνιο από το νερό. Το brim ή green sand είναι ένας αδιάλυτος στο νερό καταλύτης, για την επιτάχυνση της οξείδωσης του σιδήρου και το μαγγανίου, παράγοντας ιζήματα οξειδίου του σιδήρου, τα οποία εύκολα φιλτράρονται σε επόμενο στάδιο.

Γιατί χρειαζόμαστε συσκευές για αποσιδήρωση και απομαγγανίωση;

Ο σίδηρος και το μαγγάνιο είναι δύο τοξικά μέταλλα για την ανθρώπινη υγεία. Αυτό συμβαίνει όταν βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στο νερό που καταναλώνουμε. Επομένως υπάρχουν ανώτατα επιτρεπόμενα όρια για το πόσιμο νερό. Επιπλέον ο σίδηρος σε αυξημένες συγκεντρώσεις χρωματίζει το νερό κίτρινο ή και παρουσιάζει ίζημα σε αυτό, όταν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε περιέκτες (π.χ. ψυγείο, δεξαμενές).

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην αλλαγή μορφής του σιδήρου (από δισθενής διαλυτός σε αδιάλυτος τρισθενής). Εκτός της επικινδυνότητας ως προς την κατανάλωση, δημιουργεί και προβλήματα χρωματισμού κεραμικών επιφανειών (π.χ. μπάνια, νιπτήρες). Επίσης νερό με αυξημένες συγκεντρώσεις σε σίδηρο ή και το μαγγάνιο, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις πισίνες (φραγή φίλτρων ανακύκλωσης – καθαρισμού).

Αρκετές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας (Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία) παρουσιάζουν υψηλό μαγγάνιο, ενώ άλλες της Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Πήλιο) παρουσιάζουν υψηλό σίδηρο.

Η συνηθέστερη προέλευση των δύο τοξικών μετάλλων είναι φυσική και σχετίζεται με τα πετρώματα από τα οποία διέρχεται το νερό.
Το βασικό πλεονέκτημα των συσκευών για αποσιδήρωση ή και  απομαγγανίωση του νερού είναι η επιλεκτικότητα τους. Αφαιρούν δηλαδή μόνο τα δύο αυτά στοιχεία αφήνοντας ανεπηρέαστα συστατικά του νερού που είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό (π.χ. ασβέστιο, μαγνήσιο).

Το κόστος αρχικής εγκατάστασης σε συσκευές για αποσιδήρωση και απομαγγανίωση είναι σχετικά υψηλό. Το κόστος λειτουργίας κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα καθώς το υλικό birm δεν καταναλώνεται (είναι διαλυτό στο νερό). Απλώς πλένεται αυτόματα από την συσκευή (backwash) και την επόμενη μέρα είναι έτοιμο ξανά για χρήση. Διατίθενται σε μεγάλη κλίμακα ανάλογα την ποσότητα του νερού που πρέπει να επεξεργαστεί και την συγκέντρωση ιόντων που πρέπει να οξειδώσει. Ακολουθείται πάντα από ανάλογα φίλτρα διήθησης στερεών αιωρουμένων.

Σε αραιά χρονικά διαστήματα απαιτείται έλεγχος ορθής λειτουργίας και συντήρηση. Αυτά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον καταναλωτή (απαιτείται ειδικός συντηρητής του προμηθευτή).