Μια μικροβιολογική και χημική ανάλυση νερού πισίνας,  θα εξακριβώσει αν το νερό μας, είναι το κατάλληλο για κολύμβηση. Επίσης αν είναι  εντός των προδιαγραφών που έχει θεσπίσει η πολιτεία.

Συγκεκριμένα για το νερό της πισίνας έχουν θεσπιστεί όρια με το όρο”ποιότητα νερού για δευτερογενείς ανθρώπινες δραστηριότητες”, δηλαδή για επαφή με το ανθρώπινο δέρμα στην Ο∆ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η λήψη δειγμάτων για χημική ανάλυση πόσιμου νερού, αν και είναι μια εξειδικευμένη εργασία, μπορεί να γίνει και από εμάς τους ίδιους αρκεί να προσεχθούν μερικές λεπτομέρειες. Αυτό θα μειώσει κατά πολύ το τελικό κόστος και παράλληλα θα επισπεύσει τον χρόνο εκτέλεσης της χημικής ανάλυσης νερού.

Ειδικά για τις πισίνες είναι αναγκαίο να ελέγχουμε καθημερινά την ποιότητα του νερού καθώς οι παράμετροι του νερού μεταβάλλονται ραγδαία.

Η χημική ανάλυση νερού πισίνας σε καθημερινή βάση (τουλάχιστον ορισμένων βασικών παραμέτρων) θα μας δώσει σήματα για περαιτέρω σε βάθος ανάλυση. Είναι απαραίτητη ώστε να προληφθούν έγκαιρα πολύ δυσάρεστες επιπτώσεις στους λουόμενους.

Επίσης καθορίζει την ποσότητα διορθωτικών χημικών που θα προσθέσουμε με ακρίβεια. Έτσι την διατηρούμε εντός προδιαγραφών και ασφαλή για κολύμβηση. (Το κόστος των χημικών έτσι διατηρείται χαμηλό εφόσον δεν υπάρχει υπερδοσολογία)

Παρακάτω θα βρείτε γενικές οδηγίες για την σωστή δειγματοληψία με σκοπό την παράδοση του δείγματος με ασφάλεια στο πιστοποιημένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων.

Γενικές Οδηγίες για την χημική ανάλυση νερού πισίνας

  • Αγοράστε από φαρμακείο έναν ουροσυλλέκτη 24ώρου (2-2,5 L) και ένα ζευγάρι αποστειρωμένα γάντια.
  • Καθαρίστε τα χέρια σας και φορέστε τα αποστειρωμένα γάντια.
  • Γεμίστε τον ουροσυλλέκτη βουλιάζοντας τον στην πισίνα και έχοντας το χέρι σας όσο το δυνατόν μακρύτερα από την άκρη της πισίνας και εκτός νερού.
  • Σφραγίστε καλά το πώμα.
  • Μεταφέρετε το δείγμα εντός 24ώρου στο εργαστήριο με τη χρήση φορητού ψυγείου με παγοκύστες. Το δείγμα μπορεί επίσης να φυλαχτεί (max. 24 ώρες) στη συντήρηση κοινού οικιακού ψυγείου στους 40C

Ειδικές Οδηγίες

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ Ή ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΥΜΝΑ ΧΕΡΙΑ
  • ΟΧΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗ