Μια χημική ανάλυση νερού σκυροδέματος θα εξακριβώσει αν το νερό που διαθέτουμε για ανάμιξη της λάσπης είναι το κατάλληλο. Για την παρασκευή ισχυρού σκυροδέματος και ανθεκτικού στην διάβρωση του χρόνου, απαιτείται πολύ καλή ποιότητα νερού.

Η λήψη δειγμάτων αν και είναι μια εξειδικευμένη εργασία, μπορεί να γίνει και από εμάς τους ίδιους αρκεί να προσεχθούν μερικές λεπτομέρειες. Αυτό θα μειώσει κατά πολύ το τελικό κόστος και παράλληλα θα επισπεύσει τον χρόνο εκτέλεσης της χημικής ανάλυσης νερού.

Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η δειγματοληψία στις περιπτώσεις που θέλουμε να αναλύσουμε ποτιστικό νερό για καλλιέργειες. Και εδώ η ποιότητα του νερού αλλά και του εδάφους, μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας για την ομαλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών και την  απόδοση σε καρπό.

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ο έλεγχος της ποιότητας του νερού και του εδάφους πριν την επιλογή της καλλιέργειας,  καθώς σε αντίθετη περίπτωση τα αναμενόμενα αποτελέσματα και κατά συνέπεια η βιωσιμότητα της, μπορεί να απέχει κατά πολύ από τα αναμενόμενα.

Παρακάτω θα βρείτε γενικές οδηγίες για την σωστή δειγματοληψία με σκοπό την παράδοση του δείγματος με ασφάλεια στο πιστοποιημένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων για χημική ανάλυση νερού σκυροδέματος με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Γενικές οδηγίες για χημική ανάλυση νερού σκυροδέματος

  • Αγοράστε μια φιάλη εμφιαλωμένου νερού του 1,5 L.
  • Αδειάστε το περιεχόμενο.
  • Αφήστε το νερό να τρέξει για 5 λεπτά από την βρύση δειγματοληψίας.
  • Ξεπλύνετε τη φιάλη τρεις φορές με το νερό που θα εξεταστεί.
  • Γεμίστε τη φιάλη μέχρις υπερχείλισης, αφήνοντας το μικρότερο δυνατό όγκο αέρα.
  • Σφραγίστε καλά τη φιάλη. (ένα κομμάτι ναύλον θα βοηθήσει στην στεγάνωση της φιάλης)
  • Μεταφέρετε το δείγμα εντός 24ώρου στο εργαστήριο με τη χρήση φορητού ψυγείου με παγοκύστες ώστε να γίνει χημική ανάλυση νερού το συντομότερο δυνατόν.

Το δείγμα για χημική ανάλυση νερού σκυροδέματος, μπορεί επίσης να φυλαχτεί (max. 24 ώρες) στη συντήρηση κοινού οικιακού ψυγείου (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ  ΚΑΤΑΨΥΞΗ)