Μια χημική ανάλυση πόσιμου νερού θα εξακριβώσει αν το νερό που ανακαλύψαμε στην γεώτρηση μας, είναι το κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η πολιτεία.

(Ο∆ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Της 3ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης)

Η λήψη δειγμάτων για χημική ανάλυση πόσιμου νερού, αν και είναι μια εξειδικευμένη εργασία, μπορεί να γίνει και από εμάς τους ίδιους αρκεί να προσεχθούν μερικές λεπτομέρειες. Αυτό θα μειώσει κατά πολύ το τελικό κόστος και παράλληλα θα επισπεύσει τον χρόνο εκτέλεσης της χημικής ανάλυσης νερού.

Παρακάτω θα βρείτε γενικές οδηγίες για την σωστή δειγματοληψία με σκοπό την παράδοση του δείγματος με ασφάλεια στο πιστοποιημένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων.

Γενικές Οδηγίες

 • Αγοράστε μια φιάλη εμφιαλωμένου νερού του 1,5 L.
 • Αδειάστε το περιεχόμενο.
 • Αφήστε το νερό να τρέξει για 5 λεπτά.
 • Ξεπλύνετε τη φιάλη τρεις φορές με το νερό προς ανάλυση.
 • Γεμίστε τη φιάλη μέχρις υπερχείλισης, αφήνοντας το μικρότερο δυνατό όγκο αέρα.
 • Σφραγίστε καλά τη φιάλη.
 • Μεταφέρετε το δείγμα εντός 24ώρου στο εργαστήριο με τη χρήση φορητού ψυγείου με παγοκύστες.

Το δείγμα μπορεί επίσης να φυλαχτεί (max. 24 ώρες) στη συντήρηση κοινού οικιακού ψυγείου (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗ).


Ειδικές Οδηγίες

 • Αν το νερό προέρχεται από νέα γεώτρηση, αφήστε τη γεώτρηση να δουλέψει περιοδικά για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Τα έλαια λίπανσης (σαπουνέλαια) του γεωτρύπανου προκαλούν σημαντικές στρεβλώσεις σε μεγάλο αριθμό παραμέτρων.
 • Ιδανικό σημείο δειγματοληψίας είναι το σημείο πόσης του νερού. Αν δηλαδή υπάρχει η διάταξη γεώτρηση – δεξαμενή – βρύση, το δείγμα συλλέγεται από τη βρύση έτσι ώστε να προκύψουν στοιχεία για την κατάσταση του δικτύου σωληνώσεων.
 • Αν το δίκτυο ύδρευσης είναι καινούργιο, πριν συλλέξετε το δείγμα αφήστε τις βρύσες να δουλέψουν περιοδικά για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Τα νέα δίκτυα ύδρευσης παρουσιάζουν πολύ αυξημένες τιμές στα μέταλλα που σχετίζονται με τις σωληνώσεις ή προέρχονται από τις συγκολλήσεις, αλλά μειώνονται σταδιακά με τη χρήση.
 • Αν η βρύση που επιλέχθηκε ως σημείο δειγματοληψίας διαθέτει σήτα, αφαιρέστε την πριν την ανοίξετε και αφήσετε το νερό να τρέξει.