Τα ιόντα αργύρου είναι ακόμα μια καινοτομία  που  εισήγαγε στην αγορά φίλτρων ποσίμου νερού η 3Μ. Τα ιόντα αργύρου που ίσως να τα έχετε ακούσει στην αγορά ως «AgION» ή Nano-Silver1 ή Silverised Carbon block composite σε μπλοκ του ενεργού άνθρακα.

Τα ιόντα αργύρουέχουν επιστημονικά αποδεδειγμένες βακτηριοστατικές φυσικές ιδιότητες και δίνουν στα φίλτρα της 3Μ μοναδικά χαρακτηριστικά.

Ιόντα αργύρου – Το πρόβλημα και η λύση του

Τα πιστοποιημένα φίλτρα ενεργού άνθρακα με πόρο μικρότερο από 0,5  micron είναι γνωστό ότι συγκρατούν σε ποσοστό 99,99% των κυστών Cryptosporidium και Giardia. Αυτές μπορούν και επιβιώνουν της απολύμανσης σε δίκτυα ύδρευσης των πόλεων. Επιπλέον οι νέες γενιές φίλτρων ενεργού άνθρακα 0,2 micron της 3Μ, έχουν την δυνατότητα συγκράτησης ακόμα και κολοβακτηριδίων.

Κρυπτοσπορίδιο & ιόντα αργύρου

Κρυπτοσπορίδιο στην επιφάνεια φίλτρου ενεργού άνθρακα

Αυτόματα δημιουργήθηκε  ένα θέμα, πως θα διαχειριστεί το φίλτρο την μεγάλη συγκέντρωση βακτηριδίων και πρωτοζώων. Κυρίως από τον αυξανόμενο πληθυσμό κυστών Cryptosporidium και Giardia, μέσα στο φυσίγγιο μέχρι το τέλος της χρήσης του.

Την λύση σε αυτό το πρόβλημα των φίλτρων ενεργού άνθρακα έδωσε η προσθήκη ατομικού αργύρου στο μπλοκ του άνθρακα. Αποτέλεσμα, εκμηδενίζονται οι πιθανότητες επιμόλυνσης των φίλτρων από τα μικρόβια που έχει συγκρατήσει καθ’ όλη την διάρκεια της χρήσης.

   Τα νέα της 3M φίλτρα αποδίδουν σταθερή και ασφαλή ποιότητα νερού για επαγγελματική χρήση για περίοδο που φθάνει το 1 έτος!  

Η καινοτομία με τα ιόντα αργύρου έδωσε την δυνατότητα στην 3Μ να πιστοποιεί τα φίλτρα της για ένα ολόκληρο έτος αντί των 6 μηνών του ανταγωνισμού της. Mειώνει δραματικά το κόστος φίλτρανσης, ειδικά σε συσκευές μεγάλης κατανάλωσης όπως συστήματα διάθεσης αναψυκτικών ή μεγάλες παγομηχανές  ή συνδυασμούς αυτών. Ταυτόχρονα υπερκαλύπτει και τις προδιαγραφές HACCP που σύντομα θα είναι υποχρεωτικό για κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δώσετε στην επιλογή φίλτρων με ιόντα αργύρου, ώστε να είναι πιστοποιημένα καθώς ο άργυρος σε μεγάλες συγκεντρώσεις είναι τοξικός.

Αποφύγετε τις απιστοποίητες ιδιοκατασκευές φίλτρων της αγοράς με άργυρο καθώς δεν μπορείτε να γνωρίζετε την διαδικασία κατασκευής τους και την ποσότητα αργύρου.

Παρόμοιες τεχνολογίες είναι το KDF που βασίζεται στα οξείδια του χαλκού.  Σε κάθε πρίπτωση όμως με φτωχότερα αποτελέσματα και εφαρμογή κυρίως σε νερά χρήσης.

  1. Πατέντα Samsung (2003)