Ο άργυρος (Ag) ή ασήμι. είναι ένα λευκό, πολύτιμο, μεταλλικό χημικό στοιχείο που συναντάμε σε φυσικές πηγές και στις παροχές νερού. Το οξείδιο του αργύρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απολυμαντικό ή καλύτερα ως βακτηριοστατικό. Εισχωρεί στην κυτταρική δομή των βακτηριδίων και των ιών και διακόπτει την αναπαραγωγική αλυσίδα τους.  Αποτέλεσμα να διατηρεί σε ύφεση τους πληθυσμούς των μικροβίων πριν γίνουν επικίνδυνες στον άνθρωπο.

Άργυρος – Προέλευση

Η χρήση ασημιού ως βακτηριοστατικό πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Ο άργυρος σαν στοιχείο δεν είναι τοξικό μέταλλο (αν και βαρύ μέταλλο). Οι ενώσεις του κυρίως με τοξικά ανιόντα (αρσενικικά ή κυανιούχα) διαλύονται εύκολα στο νερό και είναι εξαιρετικά τοξικές στον άνθρωπο. Είναι απαραίτητο λοιπόν ο κατασκευαστής του βακτηριοστατικού να σας εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιεί καθαρό άργυρο στις συσκευές του.

Η χρόνια έκθεση σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις από άργυρο, προκαλεί στον οργανισμό αργυρία, μια μόνιμη κατάσταση στην οποία το δέρμα, τα μαλλιά και τα μάτια παίρνουν γκρι-μπλε χρώμα.

Ο άργυρος δεν έχει καμία γνωστή επίπτωση στην υγεία του ανθρώπου παρόλο που ο βιολογικός του ρόλος δεν έχει μελετηθεί επαρκώς ακόμα.

Το ασήμι δεν παρουσιάζει κανένα στοιχείο της καρκινογένεσης και έχει ένα προτεινόμενο επίπεδο ασφαλείας για ανθρώπινη κατανάλωση στο νερό 0.1 mg/l.

Ο άργυρος χρησιμοποιείται στις μέρες μας στην κοσμετολογία, στην κατασκευή υφασμάτων, στην επεξεργασία νερού στην ιατρική έρευνα, θεραπεία και διάγνωση.

Επίσης στην οδοντιατρική (αμαλγάματα σφραγισμάτων), στην οικονομία ως νομισματική μονάδα, στην φαρμακολογία και γενικότερα όπου θέλουμε να προσδώσουμε βακτηριοστατικές ιδιότητες σε κάποιο προϊόν.

Τα νάνο-σωματίδια και τα νάνο-σύρματα αργύρου χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε πληθώρα ιατρικών και βιομηχανικών εφαρμογών. Η φράση “νάνο” υποδηλώνει τουλάχιστο 100.000 φορές μικρότερη περιεκτικότητα από τα 100 μg (μικρο-γραμμάρια) που είναι το όριο επικινδυνότητας σύμφωνα με την επίσημη νομοθεσία.

Αντιμετώπιση

Ο άργυρος μπορεί να μειωθεί κατά 98% με την μέθοδο της απόσταξης, μέχρι και 60% με την διήθηση ενεργού  άνθρακα. Επίσης περιορίζεται  μέχρι 90% με την μέθοδο της ανταλλαγής κατιόντων ή της ανταλλαγής ανιόντων. (εξαρτώμενη από το pH)

Η αντίστροφη όσμωση θα αφαιρέσει ως και 90% από την περιεκτικότητα σε άργυρο διαλυμένο σε νερό.