Το μαγγάνιο (Mn2+) είναι παρόν σε πολλά εδάφη ως ορυκτό, καθώς επίσης και μέσα σε πετρώματα των οποίων από τη θερμότητα και την πίεση έχει αλλάξει η δομή. Θεωρείται απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για την ανάπτυξη των φυτών.

Μαγγάνιο – Προέλευση

Χρησιμοποιείται στην κατασκευή του χάλυβα για να βελτιώσει την αντίσταση διάβρωσης και τη σκληρότητα. Το μαγγάνιο θεωρείται σημαντικό θρεπτικό συστατικό του ανθρώπινου οργανισμού και μπορεί να προέλθει από τρόφιμα όπως το καλαμπόκι, το σπανάκι και τα προϊόντα ολικής αλέσεως. Επίσης είναι γνωστές οι ευεργετικές του ιδιότητες στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Μαγγάνιο μπορεί να βρεθεί σε μεγάλα θαλάσσια βάθη, και σε υψηλές συγκεντρώσεις όπως 2-3 mg/l. Είναι δύσκολο στην διαχείριση λόγω των ιζηματικών επικαθήσεων που δημιουργεί. Οι επικαθήσεις μαγγανίου εξαρτώνται από το κατάσταση οξείδωσης, το pH και την ταυτόχρονη παρουσία και άλλων μεταλλευμάτων, ιδιαίτερα του σιδήρου που συχνά το συνοδεύει.

Το μαγγάνιο ευθύνεται για το καφέ νερό στην βρύση μας...

Το μαγγάνιο ευθύνεται για το καφέ νερό στην βρύση μας…

Συγκεντρώσεις μαγγανίου υψηλότερες από 0.05 mg/l δημιουργούν μαύρα – μπλέ στίγματα στα ρούχα μας όταν τα πλένουμε σε πλυντήρια, βουλώνουν τα εσωτερικά υδραυλικά δίκτυα των κατοικιών και αφήνουν μπλε ανεξίτηλους λεκέδες στα είδη υγιεινής. Η χρήση χλωρίνης στο πλυντήριο θα αποτρέψει τους λεκέδες του μαγγανίου.
Η χημεία του μαγγανίου στο νερό είναι παρόμοια με αυτήν του σιδήρου. Ένα υψηλό επίπεδο του μαγγανίου στο νερό παράγει τη δυσάρεστη μυρωδιά και γεύση και προσδίδει καφέ χρώμα.
Ο οργανισμός του ανθρώπου σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξεγελαστεί και να προσλαμβάνει μαγγάνιο αντί του σιδήρου με απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία του. Επομένως για την προστασία του οργανισμού είναι απαραίτητη η αφαίρεση τουλάχιστον ενός μέρος του μαγγανίου.

Το όριο επικινδυνότητας στην Ελληνική νομοθεσία έχει οριστεί στα 50 mg/l.

Μαγγάνιο – Επεξεργασία

Μείωση της περιεκτικότητας σε μαγγάνιο στο νερό μπορεί να γίνει από έναν αποσκληρυντή με ιονική ανταλλαγή κατιόντων νατρίου. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζετε σε νερά χρήσης και βιομηχανικές εφαρμογές και προϋποθέτει ότι το pH πρέπει είναι 6.8 ή υψηλότερο. Επίσης ευεργετικό είναι να χρησιμοποιείται αντίρροπη αναγέννηση στη σύνθεση της άλμης, με μαλακό νερό.

Η αφαίρεση του μαγγανίου μπορεί να γίνει και με την μέθοδο της χημικής οξείδωσης με διατήρηση και διήθηση στο τελικό στάδιο. Χρειάζεται 1 ppm οξυγόνου για να οξειδώσει 1.5 ppm μαγγανίου. Η χημική οξείδωση μπορεί να γίνει με χλωρίωση ή υπερμαγγανικό κάλιο ή υπεροξείδιο υδρογόνου με διατήρηση τουλάχιστον 20 λεπτών. Το οξείδιο του μαγγανίου που θα πέσει σαν ίζημα μπορεί να συγκρατηθεί τελικά από φίλτρα ενεργού άνθρακα ή με το φίλτρο birm ή greensand.

Φίλτρα Greensand με κάλιο θα αφαιρέσουν μέχρι και 10 ppm μαγγάνιο εφόσον το pH του νερού είναι επάνω από 8.0.

Το φίλτρο Birm με έγχυση αέρα, μπορεί να μειώσει το μαγγάνιο εφόσον το pH έχει τιμές από 8.0 έως 8.5.