Ο μόλυβδος (Pb2+) στο πόσιμο νερό προέρχεται από τη διάβρωση των συγκολλήσεων μολύβδου που χρησιμοποιείται για τη κατασκευή δικτύων του πόσιμου νερού με σωλήνες χαλκού ή από διάβρωση παλαιών υδρομετρητών μολύβδου. Ο μόλυβδος που ανιχνεύεται στο νερό των γεωτρήσεων αντίθετα, δείχνει συνήθως τη μόλυνση από μολυβδούχα βιομηχανικά απόβλητα.

Ο Μόλυβδος και οι επιπτώσεις του

Μόλυβδος - Μολυβδίαση

Δηλητηρίαση από Μόλυβδο

Η κατανάλωση μολύβδου έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και γενικότερα σε κάθε ζωντανό οργανισμό. Είναι σημαντικό λοιπόν να αποφεύγουμε την διείσδυση του στην τροφική αλυσίδα είτε από το νερό είτε από τις διάφορες τροφές. Έχουν έρθει κατά καιρούς στην δημοσιότητα πληροφορίες  για ανίχνευση υψηλών συγκεντρώσεων μολύβδου σε ψάρια που προέρχονται από θαλάσσιες περιοχές όπου πετούσαν μπαταρίες.

Ο μόλυβδος ανήκει στα βαρέα μέταλλα και στο νερό γενικότερα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στον εγκέφαλο, τα νεφρά, το νευρικό σύστημα και στα κύτταρα του αίματος. Ένα από τα εξωτερικά συμπτώματα αυτής της ασθένειας και ορατή με γυμνό μάτι, είναι η εμφάνιση μαύρων στιγμάτων στα ούλα.

Είναι γεγονός ότι έχει ανιχνευθεί εργαστηριακά μόλυβδος, σε διάφορες συγκεντρώσεις, στα οστά νεκρών ανθρώπων λόγο της χρόνιας έκθεσης σε μόλυβδο προερχόμενο από την βενζίνη super. Αυτός είναι και ο λόγος που αντικαταστάθηκε από την αμόλυβδη.

Ο μόλυβδος θεωρείται ένα ιδιαίτερα τοξικό μέταλλο και μια σημαντική απειλή για την δημόσια υγεία. Το τρέχον επιτρεπόμενο επίπεδο μολύβδου στο πόσιμο νερό σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία είναι 0.05 mg/l.

Μόλυβδος στο πόσιμο νερό και η αντιμετώπιση του

Ένας αποσκληρυντής ειδικής κατασκευής θα μειώσει το μόλυβδο.

Η διήθηση με φίλτρα ενεργού άνθρακα μπορεί να συγκρατεί τον μόλυβδο αποτελεσματικά σε οικιακές εγκαταστάσεις. Βασική προϋπόθεση είναι να είναι πιστοποιημένα από τον NSF για συγκράτηση μολύβδου (lead).

Η αντίστροφη όσμωση και η απόσταξη μπορεί να αφαιρέσουν 94-99% του μολύβδου στο πόσιμο νερό. Είναι κατάλληλες για βιομηχανικές εφαρμογές και όπου οι συγκεντρώσεις είναι πολύ μεγάλες ενώ για μικρές εμπορικές εφαρμογές κρίνεται αντιοικονομική.