Το νάτριο στο πόσιμο νερό (Na) είναι ένα σημαντικό συστατικό για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ρυθμίζει την οσμωτική πίεση των κυττάρων μας. Όλες οι φυσικές παροχές νερού περιέχουν νάτριο αλλά σε χαμηλά επίπεδα. Η συγκέντρωση του εξαρτάται από τις τοπικές εδαφολογικές συνθήκες και την επεξεργασία που εφαρμόζουμε. Είναι γνωστό ότι η χρήση αποσκληρυντών ανταλλαγής ιόντων αλατιού, εμπλουτίζουν το πόσιμο νερό με τεράστιες ποσότητες νατρίου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων το νερό αυτό είναι μη πόσιμο.

 

Νάτριο – Προέλευση

Το νάτριο δεν απαντάτε στην καθαρή μορφή του στην φύση. Η πιο γνωστή μορφή του είναι το θαλασσινό αλάτι (NaCl). Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα σε νάτριο του νερού, τόσο πιο διαβρωτικό γίνεται το νερό. Τα υφάλμυρα νερά (πολύ συχνά φαινόμενο σε γεωτρήσεις παραθαλάσσιων περιοχών) έχουν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις λόγο του διαλυμένου θαλασσινού αλατιού (NaCl) που περιέχουν.

Η αμερικανική ένωση καρδιοπαθών έχει συστήσει ένα μέγιστο επίπεδο νατρίου 20 mg/l στο πόσιμο νερό για τους ασθενείς με υπέρταση ή καρδιαγγειακή πάθηση. Η νομοθεσία μας γενικότερα προτείνει ένα ενδεικτικό όριο ασφαλείας τα 200 mg/lit ή ppm.

Η κατανάλωση του από τα τρόφιμα είναι γενικά η σημαντικότερη πηγή νατρίου. Κυμαίνεται από 1100 έως 3300 mg/ ημέρα. Σε άτομα όπου απαιτείτε περιορισμός στο αλάτι, συστήνεται συνήθως ένας περιορισμός κάτω από 500 mg/ ημέρα. Θα πρέπει όμως να υπολογίζουμε αθροιστικά την καθημερινή μας κατανάλωση.

Δυστυχώς στις μέρες το αλάτι (NaCl) χρησιμοποιείται ευρύτατα ως συντηρητικό τροφίμων. Η υπερκατανάλωση αλατιού στο φαγητό, περιορίζει κατά πολύ τις ποσότητες που μπορούμε να καταναλώσουμε από το νερό που πίνουμε καθημερινά. Ενδεικτικά πίνοντας τέσσερα λίτρα νερό κοντά στο ανώτατο όριο που θέτει ο νόμος (200 mg/lit) έχουμε ήδη καταναλώσει την ποσότητα που χρειαζόμαστε ημερησίως. Αν σε αυτό προσθέσουμε και την τροφή μας, τότε με σίγουρα οδηγούμαστε σε χρόνια υπερκατανάλωση με δυσάρεστα μελλούμενα για την υγεία μας.

 

Νάτριο – οδηγίες χρήσης υγιεινής διατροφής

Η ποσότητα νατρίου που λαμβάνεται από την κατανάλωση καλού φυσικού νερού (κατά πάσα πιθανότητα θα περιέχει ελάχιστο), είναι ασήμαντη έναντι του νατρίου που λαμβάνεται από την ανθρώπινη διατροφή. Ένα λίτρο ορεινού φυσικού νερού ισοδυναμεί με μια κανονική φέτα του άσπρου ψωμιού.

Υπερβολικά επίπεδα νατρίου επηρεάζουν αρνητικά και την παραγωγή καφέ. Διογκώνουν τους κόκκους καφέ κατά την εκχύλιση και οδηγούν σε υπερεκχείλιση. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε κυρίως σε περιπτώσεις που η επεξεργασία νερού στην καφετιέρα γίνεται με παλαιού τύπου αποσκληρυντές ανταλλαγής ιόντων νατρίου (χονδρό αλάτι) ή παλαιού τύπου φίλτρα αποσκλήρυνσης.

Η νέα σειρά φίλτρων αποσκλήρυνσης της 3Μ, [magento cat=’16, 3′] δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα αυτό. Η ανακάλυψη των επιστημόνων της 3Μ κατάφερε να αντικαταστήσει τις ρητίνες νατρίου, με ρητίνες ιόντων υδρογόνου. Η αποσκλήρυνση ανταλλαγής ιόντων υδρογόνου, δεν επηρεάζει καθόλου την οσμωτική πίεση των κυττάρων του καφέ. Με αυτό τον τρόπο κατά την εκχύλιση του καφέ, τα κύτταρα δεν απορροφούν τόσο νερό ώστε να διογκώνονται υπερβολικά

Το νάτριο ρυθμίζει την οσμωτική πίεση του πλάσματος στο αίμα. Είναι η κύρια αιτία κατακράτησης υγρών από τον ανθρώπινο οργανισμό. Το χλωριούχο νάτριο είναι βασικό συστατικό, στο σχηματισμό των οξέων στο στομάχι του ανθρώπου και απαραίτητο για τις χωνευτικές διαδικασίες.