Σίδηρος στο νερό – Προέλευση

Ο σίδηρος στο νερό Fe εμφανίζεται στα φυσικά υπόγεια νερά σε τρεις μορφές: το σιδηρούχο σίδηρο (σίδηρος των αποβλήτων), το σιδηρικό σίδηρο (κόκκινος σίδηρος ύδατος) και το σίδηρο Heme (οργανικός σίδηρος). Καθένας μπορεί να υπάρξει μόνος ή σε συνδυασμό με τους άλλους.

Ο σιδηρούχος σίδηρος, είναι ένα σιδηρούχο διτανθρακικό άλας. Το νερό που περιέχει σιδηρούχα διτανθρακικά άλατα, είναι καθαρό όταν κινείται, αλλά όταν έρθει σε επαφή με τον αέρα θολώνει. Ο αέρας οξειδώνει με το οξυγόνο που περιέχει (σκουριάζει) το σιδηρούχο σίδηρο και τον μετατρέπει σε σιδηρικό σίδηρο.

Ο σιδηρικός σίδηρος, ή αλλιώς σιδηρικό υδροξείδιο, είναι ορατός στο νερό σαν κοκκινωπό χρώμα (θολούρα) όταν αυτό κινείται. Όταν το νερό είναι σε ηρεμία κατακρημνίζεται κόκκινο ίζημα και ως εκ τούτου και το όνομα «κόκκινος σίδηρος». Ο σίδηρος συναντάτε και σε οργανική μορφή προερχόμενη από βλάστηση σε αποσύνθεση. Τα οργανικά υλικά που προκύπτουν από αντίδραση με σίδηρο καλούνται τανίνες. Αυτές οι οργανικές ουσίες προσδίδουν στο νερό ένα ελαφρύ καφέ χρώμα.

Ορισμένοι τύποι βακτηριδίων χρησιμοποιούν το σίδηρο ως πηγή ενέργειας. Οξειδώνουν το σίδηρο από τη σιδηρούχο, στη σιδηρική κατάσταση του. Αυτά τα βακτηρίδια αυξάνουν τους πληθυσμούς τους σε νερά που περιέχουν σίδηρο.

 

Επεξεργασία και αντιμετώπιση

Ο σιδηρούχος σίδηρος του ύδατος μπορεί να αφαιρεθεί με ένα αποσκληρυντή ανταλλαγής ιόντων. Προϋπόθεση να είναι η περιεκτικότητα του στο νερό να είναι λιγότερο από 0,5 mg/l, και παράλληλα το pH του νερού να είναι μεγαλύτερο από 6,8.
Εάν ο σίδηρος είναι περισσότερος από 0,5 mg/l, πρέπει να μετατραπεί αρχικά σε σιδηρικό σίδηρο με ένα φορέα οξείδωσης όπως πχ. το χλώριο, και στην συνέχεια μπορεί να αφαιρεθεί με μηχανική διήθηση κάτω των 5micron.

Ο σιδηρικός σίδηρος (σκουριά) μπορεί απλά να αφαιρεθεί με απλή μηχανική διήθηση.

Ο σίδηρος Heme μπορεί να αφαιρεθεί από μια οργανική ρητίνη ανιόντων, ή με την οξείδωση με χλώριο και στην συνέχεια από μηχανική διήθηση κάτω των 5micron. Φορείς οξείδωσης όπως το χλώριο ή το βρώμιο και άλλα, θα σκοτώσουν επίσης και τα βακτηρίδια σιδήρου, εάν αυτά είναι παρόντα.