Χρώμα στο νερό παρατηρούμε κατά περιόδους πολύ συχνά, καθώς τα δημόσια δίκτυα ύδρευσης παρουσιάζουν βλάβες και διαρροές. Δεδομένου ότι αυτά είναι υπογειοποιημένα και οι διαρροές πολλές φορές δεν επισκευάζονται έγκαιρα, έχουμε εισχώρηση χώματος και αδρανών υλικών από τις σωληνώσεις στο κλειστό δίκτυο διανομής.

Πολλές φορές όταν το φαινόμενο του χρώματος στο νερό επιμένει, η προέλευση του είναι από σκουριασμένες σωληνώσεις του εσωτερικού μας υδραυλικού δικτύου λόγο χρήσης ακατάλληλων υλικών όπως οι σιδηροσωλήνες ή σωλήνες από μαντέμι.

Σημείωση: Πολύ συχνά το πρόβλημα χρωματισμένου νερού εμφανίζεται λόγο της χρήση ων σιδηροσωλήνων για την σύνδεση του κεντρικού δικτύου με το υδρόμετρο μας ή και από τον ίδιο τον υδρομετρητή. Στο παρελθόν έχουν εγκατασταθεί  υδρόμετρα από λευκοσίδηρο που σκουριάζει. Επίσης σιδερένια εξαρτήματα σύνδεσης και σωλήνες, τα οποία χρωματίζουν με υποκίτρινο χρώμα το νερό. Το χρώμα είναι η διαλυμένη σκουριά των εξαρτημάτων και των σωληνώσεων.

Προέλευση

Το χρώμα στο νερό οφείλεται σχεδόν πάντα στο οργανικό υλικό που περιέχει, το οποίο εξάγεται συνήθως από την αποσυντεθειμένη βλάστηση. Το χρώμα είναι κοινό στις παροχές νερού επιφάνειας, ενώ είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο την άνοιξη στα θαλάσσια βάθη και στα μεγάλα φρεάτια. Το χρώμα στο νερό μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα των φυσικών μεταλλικών ιόντων (σίδηρος και μαγγάνιο).

Μια κίτρινη απόχρωση στο νερό δείχνει ότι τα χουμικά οξέα είναι παρόντα, αναφερόμενα ως «τανίνες», ενώ ένα κοκκινωπό χρώμα θα έδειχνε επίσης την παρουσία κατακρημνισμένου σιδήρου. Οι λεκέδες επίσης συνδέονται συχνά με το χρώμα.

Το καφέ-κόκκινο χρώμα χαρακτηρίζει το σιδηρικό υδροξείδιο (σίδηρος), ενώ οι καφετιοί έως μαύροι λεκέδες δημιουργούνται από το μαγγάνιο. Ο υπερβολικός χαλκός μπορεί να δημιουργήσει τους μπλε λεκέδες.

Επεξεργασία

Το χρώμα αφαιρείται από τη χημική απορρόφηση (φίλτρα ενεργού άνθρακα), τη διατήρηση και τη διήθηση στερεών αιωρουμένων.