Όξινο νερό στην φύση είναι κατά κύριο λόγο το φυσικό βρόχινο νερό. Παρουσιάζει τιμές pH περίπου 6.5 ή και χαμηλότερες αναλόγως με την ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής. Το πρόβλημα της όξινης βροχής επιτείνεται από το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το φωτοχημικό νέφος.

 

Όξινο νερό – Προέλευση

Το βρόχινο νερό όταν πέφτει στην γη, είναι από ελαφρά έως πολύ όξινο νερό. Αυτό συμβαίνει λόγω της απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα το οποίο και διαλύει. Όσο πιο κοντά σε αστικές ζώνες συλλέγεται το νερό της βροχής τόσο περισσότερο όξινο είναι. Η βροχή εκτός του διοξειδίου του άνθρακα, μπορεί να απορροφά και άλλους αέριους ρύπους. Το άζωτο και οι διοξίνες ενισχύουν το φαινόμενο της όξινου νερού.

Τα υπόγεια ύδατα οφείλουν συνήθως την οξύτητά τους στην ανάμιξη τους με απόβλητα ορυχείων ή γενικότερα από όξινα βιομηχανικά απόβλητα.

 

Όξινο νερό – Επεξεργασία

Το όξινο νερό μπορεί να διορθωθεί με την ανάμειξη σόδας ή καυστικού νατρίου (υδροξείδιο νατρίου) για να αυξηθεί το pH. Η χρησιμοποίηση αυτών των δύο χημικών ουσιών αυξάνει ελαφρώς την αλκαλικότητα, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενη ποσότητα.

Το όξινο νερό μπορεί επίσης να εξουδετερωθεί μέχρι ενός σημείου με την ανάμιξη του με ασβεστόλιθο (δολομίτη). Ο ασβεστόλιθος κατά τη διάλυση του εξουδετερώνει την οξύτητα του νερού. Επίσης προσθέτει μεταλλικά ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου προσθέτοντας τελικά σκληρότητα στο νερό.

Τα παλαιότερα χρόνια σε πολλές άνυδρες περιοχές όπως η νησιωτική Ελλάδα, συγκέντρωναν βρόχινο νερό σε στέρνες. Οι παλιοί όμως γνώριζαν στην πράξη την χημεία του νερού τους! Κάθε χρόνο μετά τον καθαρισμό κάπου στα τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτέμβρη, προσέθεταν “άσβεστο” στην στέρνα τους. Η άσβεστος είναι το πέτρωμα από το οποίο βράζουν τον ασβέστη. Πρόκειται για μορφή ασβεστόλιθου η οποία θα διαλυότανε αργά στο βρόχινο νερό που θα συγκεντρωνόταν κατά τους επόμενους βροχερούς μήνες. Με την διάλυση του πρόσφερε τα μεταλλικά άλατα που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός για την σωστή ανάπτυξη του. Διόρθωναν το όξινο pH του βρόχινου νερού και παράλληλα εφάρμοζαν μια απολύμανση στην ανοικτή στέρνα κατά των μολύνσεων.