Τα THM (Trihalomethanes) είναι μια οικογένεια χημικών ενώσεων που δημιουργούνται όταν αντιδρά το χλώριο με τις υπόλοιπες οργανικές ενώσεις που είναι διαλυμένες στο πόσιμο νερό. Η ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις των τριαλομεθανίων στην ανθρώπινη υγεία, άρχισε με την υπόθεση ότι το χλωροφόρμιο είναι καρκινογόνο. Σήμερα όμως μελετώνται και άλλες παρενέργειες (στειρότητα, επίδραση στα νεφρά ή το συκώτι, επίδραση στο νεφρικό ή αιμοποιητικό σύστημα).

THM – Προέλευση

Το χλώριο, είτε υπό μορφή αερίου, είτε υπό μορφή υποχλωριωδών αλάτων, προστίθεται στο πόσιμο νερό με σκοπό την απολύμανση. Πρόκειται για την προστασία του καταναλωτή από παθογόνους μικροοργανισμούς που είναι πιθανό να περιέχονται στο νερό.
Ένα μέρος της προστιθέμενης ποσότητας χλωρίου στο νερό, αντιδρά με τις οργανικές ενώσεις στο νερό και δεσμεύεται. Το υπόλοιπο παραμένει στο νερό ως υπολειμματική ποσότητα. Το υπολειμματικό χλώριο αποτελεί την ελάχιστη δικλείδα προστασίας από πιθανές μεταγενέστερες επιμολύνσεις. Όπως για παράδειγμα, εισχώρηση μολυσματικών παραγόντων σε κάποιο σημείο του δικτύου ύδρευσης, μετά το σημείο εφαρμογής της απολύμανσης.

Από την άλλη πλευρά, το χλώριο είναι ένα τοξικό στοιχείο που σε µεγάλες δώσεις και χρόνια έκθεση των οργανισµών σ’ αυτό. Μπορεί να δηµιουργήσει προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα πάντα µε τα γνωστά επιδηµιολογικά διεθνή δεδοµένα. Βλάβες στο συκώτι, ερεθισμούς του στοµάχου, συµβολή στην αρτηριοσκλήρυνση κλπ.
Ακόμη σοβαρότερες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, δηµιουργούνται από την αντίδραση του υπολειµµατικού χλωρίου και µε ουσίες , προερχόµενες από το έδαφος. Τέτοια είναι τα χουμικά,τα  φουλβικά ή υδρόφιλα οξέα, τα αμινοξέα και οι υδατάνθρακες, λύματα φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή άλλοι ρύποι.
ΤΗΜ pool

ΤΗΜ δημιουργούνται στο νερό χλωριωμένης πισίνας

Οργανικές ουσίες, ανά πάσα στιγμή είναι δυνατόν να εισέλθουν στο πόσιμο νερό, από διαρροές ή επισκευές βλαβών στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, στο σημείο υδροληψίας, ή και από το εσωτερικό μας δίκτυο ύδρευσης. Αντιδρούν µε το υπολειµµατικό χλώριο και δηµιουργούν τα τριαλοµεθάνια (THMs) τα οποία έχει αποδειχτεί ότι είναι καρκινογόνες ουσίες. Μπορεί να δηµιουργήσουν νοσηρές καταστάσεις τον ανθρώπινο οργανισμό, είτε µε την κατάποση τους (κατανάλωση, µαγείρεµα κλπ), είτε µε την εισπνοή τους (π.χ. ντους). Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να αποφεύγετε η χρήση χλωρίου σε δημόσιες πισίνες.

Τα τέσσερα πιο κοινά THM είναι trichloromethane (χλωροφόρμιο), dibromochloromethane, dichlorobromomethane, και βρωμοφόρμιο. Έχουν υπάρξει μελέτες που αναφέρουν σύνδεση μεταξύ αυτών των υποπροϊόντων χλωρίωσης και την εκδήλωση πρωκτικού καρκίνου, ιδιαίτερα της κύστης. Το όριο κινδύνου είναι τα 0.10 mg/l για τα συνολικά THM.

ΤΗΜ – Η μέθοδος αφαίρεσης

Τα τριαλοµεθάνια και άλλες οργανικές ουσίες μπορούν να μειωθούν από ένα φίλτρο ενεργοποιημένου άνθρακα. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τεχνολογία του φίλτρου ώστε να είναι μπλοκ ενεργού άνθρακα και να διαθέτουν σχετική πιστοποίηση.

Τα φίλτρα με ενεργό άνθρακα σε σκόνη ή κόκκους μπορεί να δημιουργήσουν μετά από υδραυλικό σοκ, το φαινόμενο του τούνελ. Να δημιουργηθεί δηλαδή ένα ελεύθερο πέρασμα για το νερό μέσα στην εσωτερική δομή του άνθρακα. Το νερό επιλέγει πάντα την ευκολότερη διαδρομή, και έτσι το φίλτρο σας πολύ πιθανόν δεν δουλεύει. Είναι αδύνατον να το αντιληφθεί ο απλός καταναλωτής, καθώς εξωτερικά το πρόβλημα δεν είναι εμφανές.