Water Guru

/Water Guru

About Water Guru

18 years in the water treatment/filtration industry, residential and commercial.

Προδιαγραφές πόσιμου νερού

Μάρτιος 11th, 2016|

Συγκεντρώσαμε για εσάς, τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για την ρύπανση του πόσιμου νερού. Οι προδιαγραφές πόσιμου νερού με βάση την Ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001 - ΦΕΚ-892 Β'/11-7-01 και την τελευταία τροποποίηση της, το 2007 )

Αρσενικό στο νερό της βρύσης

Μάρτιος 9th, 2016|

Το αρσενικό (As3+) εμφανίζεται στο νερό της βρύσης μας κυρίως σε ανόργανη μορφή. Ο Διεθνής Φορέας για την έρευνα του Καρκίνου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σε συμφωνία με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, αναγνωρίζει ότι: το αρσενικό είναι καρκινογενετικό υλικό για τον άνθρωπο.

Νιτρικά στο νερό – είναι επικίνδυνα;

Μάρτιος 9th, 2016|

Τα νιτρικά όπως πιθανόν να τα έχετε ακούσει, είναι στην ουσία το νιτρικό άλας (NO3). Εισχωρούν και διαλύονται στο νερό, κυρίως μέσω του βιολογικού κύκλου του αζώτου (ζωικά ή ανθρώπινα απόβλητα). Εξ αιτίας μολύνσεων του υδροφόρου ορίζοντα από οργανικά λιπάσματα και πολύ σπανιότερα μέσω των διαλυμένων μεταλλευμάτων. Είναι ένα από τα σημαντικότερα ιόντα σε φυσικά […]

Άργυρος στο πόσιμο νερό.

Μάρτιος 9th, 2016|

Η χρήση ασημιού ως βακτηριοστατικό πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή καθώς ενώ ο άργυρος σαν στοιχείο δεν είναι τοξικό μέταλλο (αν και βαρύ μέταλλο), οι ενώσεις του κυρίως με τοξικά ανιόντα (αρσενικικά ή κυανιούχα) διαλύονται εύκολα στο νερό και είναι εξαιρετικά τοξικές στον άνθρωπο. Είναι απαραίτητο λοιπόν ο κατασκευαστής του βακτηριοστατικού να σας εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιεί καθαρό άργυρο στις συσκευές του.

Μαγγάνιο στο πόσιμο νερό

Μάρτιος 4th, 2016|

Το μαγγάνιο (Mn2+) είναι παρόν σε πολλά εδάφη ως ορυκτό, καθώς επίσης και μέσα σε πετρώματα των οποίων από τη θερμότητα και την πίεση έχει αλλάξει η δομή. Θεωρείται απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για την ανάπτυξη των φυτών. Χρησιμοποιείται στην κατασκευή του χάλυβα για να βελτιώσει την αντίσταση διάβρωσης και τη σκληρότητα. Το μαγγάνιο θεωρείται σημαντικό θρεπτικό συστατικό του ανθρώπινου οργανισμού και μπορεί να προέλθει από τρόφιμα όπως το καλαμπόκι, το σπανάκι και τα προϊόντα ολικής αλέσεως. Επίσης είναι γνωστές οι ευεργετικές του ιδιότητες στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Ενεργός Άνθρακας μπλοκ – I.M.P.A.C.T.™

Μάρτιος 4th, 2016|

Ενεργός Άνθρακας μπλοκ - I.M.P.A.C.T. Με λίγα λόγια, η 3Μ πρόσθεσε ένα επιπλέον στάδιο φίλτρανσης. Ο ενεργός άνθρακα μπλοκ περιβάλλεται περιμετρικά από μία νάιλον φαρμακευτική μεμβράνη σε σχήμα πλισέ, εκτοξεύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των φίλτρων της. Με αυτήν την πατέντα της 3Μ, αυξάνει η ενεργή διάρκεια ζωής, γιατί οι ρύποι που ευθύνονται για το βούλωμα των φίλτρων, δηλαδή τα στερεά αιωρούμενα σωματίδια (άμμος, λάσπη, και άλλα κολλοειδή) δεν συγκεντρώνονται επάνω στον ενεργό άνθρακα πια.

Ιόντα αργύρου σε φίλτρα ενεργού άνθρακα

Μάρτιος 4th, 2016|

Τα ιόντα αργύρου είναι ακόμα μια καινοτομία που εισήγαγε στην αγορά φίλτρων ποσίμου νερού η 3Μ. Τα ιόντα αργύρου που ίσως να έχετε ακούσει στην αγορά ως «AgION» ή Nano-Silver1 ή Silverised Carbon block composite σε μπλοκ του ενεργού άνθρακα, έχουν επιστημονικά αποδεδειγμένες βακτήριο-στατικές φυσικές ιδιότητες και δίνουν στα φίλτρα της 3Μ μοναδικά χαρακτηριστικά.

Μόλυβδος στο νερό που πίνουμε

Μάρτιος 3rd, 2016|

Ο μόλυβδος (Pb2+) στο πόσιμο νερό προέρχεται από τη διάβρωση των συγκολλήσεων μολύβδου που χρησιμοποιείται για τη κατασκευή δικτύων του πόσιμου νερού με σωλήνες χαλκού ή από διάβρωση παλαιών υδρομετρητών μολύβδου. Ο μόλυβδος που ανιχνεύεται στο νερό των γεωτρήσεων αντίθετα, δείχνει συνήθως τη μόλυνση από μολυβδούχα βιομηχανικά απόβλητα.
Ο Μόλυβδος και οι επιπτώσεις του

Η κατανάλωση μολύβδου […]

Ολικά διαλυμένα στερεά (TDS) στο νερό

Μάρτιος 3rd, 2016|

Ολικά διαλυμένα στερεά (Total Dissolved Solids) ονομάζουμε το σύνολο των διαλυμένων ουσιών μέσα στο νερό με μέγεθος μικρότερο από δύο χιλιοστά του χιλιοστού (2μm micron). Τα «ολικά διαλυμένα στερεά» (TDS) αποτελούνται κυρίως από τα ανθρακικά άλατα, τα διττανθρακικά άλατα, τα χλωρίδια, τα θειικά άλατα, τα φωσφορικά άλατα, τα νιτρικά άλατα, το ασβέστιο, το μαγνήσιο, το νάτριο, το κάλιο, το σίδηρο, το μαγγάνιο και μερικά άλλα.

VOCs – Οι αέριοι ρύποι στο νερό

Μάρτιος 3rd, 2016|

Οι VOCs (πτητικές οργανικές χημικές ουσίες) θέτουν έναν πιθανό κίνδυνο υγείας επειδή πολλές από αυτές είναι γνωστές ως καρκινογόνες ουσίες. Οι πτητικές οργανικές χημικές ουσίες προκαλούνται από τον άνθρωπο, επομένως η ανίχνευση τους δείχνει ότι έχει υπάρξει μια χημική επέμβαση ή κάποιο άλλο γεγονός.