Ως τεχνολογία νερού ορίζεται κάθε εφαρμοσμένη τεχνική καθαρισμού/βελτίωσης της ποιότητας του.

Εδώ εξηγούμε με απλό και κατανοητό τρόπο, όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις, στην αγορά φίλτρων (μέσα διήθησης). Επίσης την απολύμανση αλλά και την επεξεργασία νερού.

Θα αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε τεχνολογίας σε βάθος και θα δούμε την ιστορικής τους πορεία.

Από το 1919 όταν ο mr Cuno (η σημερινή 3M Water Purification inc) παρουσίαζε στην παγκόσμια αγορά το πρώτο φίλτρο νερού στον κόσμο, μέχρι σήμερα, εκατοντάδες πατέντες έχουν κατοχυρωθεί.

Ας δούμε λοιπόν τι αξίζει η καθεμιά από αυτές και αν φέρνει κάτι νέο στην ζωή μας.