Ένας πλήρης κατάλογος των χημικών ενώσεων που συναντούμε συχνά στο νερό, αλλά και η επίδραση που έχει η κάθε μια από αυτές στην ανθρώπινη κατανάλωση. Παρουσιάζουμε επίσης τις κυριότερες μεθόδους αντιμετώπισης τους.